AS Product
AS Report
 Web report builder 
จุดเด่นเพื่อการนำไปใช้    AS Report
* ประสิทธิภาพที่สำคัญของ Report and Form ที่ควรคำนึงถึง
** ศักยภาพที่ AS Report วิเคราะห์และพัฒนาจนเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่า
ในการใช้งานจริง
* เพิ่มความสามารถในการทำงานของ ระบบปัจจุบัน โดยข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลางเพียง ที่เดียว เนื่องจากปัจจุบันการเติบโตของแต่ละองค์กร จำเป็นต้องมีการขยายสาขา หรือการทำงานนอกสถาน ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน
** AS Report สามารถสร้างรายงานหรือแบบฟอร์ม ที่พร้อมให้ผู้ใช้งานแต่ละสถานที่นั้นสั่งพิมพ์เป็น
เอกสารได้ทันทีด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องรอ เช่นที่ โกดังสินค้าต้องการใบเบิกสินค้า
, พนักงานขาย ต่างจังหวัดต้องการใบเสนอราคา , ลูกค้าที่ต้องการ
เอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังลด ความสับสนของระบบเอกสารที่ต้องมีการส่งไป-มา
ได้เป็นอย่างดี
* รวมข้อมูลจากหลายบริษัท หรือจาก หลายปีเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เช่น ยอดขาย ย้อนหลัง10 ปี เป็นต้น
** AS Report ประมวลผล ข้อมูลพร้อมกันหลายบริษัทหรือหลายปีได้ในเวลา เดียวกันทำให้ข้อจำกัดของโปรแกรมที่ท่านใช้งานอยู่ ในปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังหมดไป อย่างสิ้นเชิง
* ลดขั้นตอนในการนำเสนอข้อมูลขึ้น Web Site ถ้าท่านต้องนำข้อมูลจากระบบปัจจุบันมาจัดทำ ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้แสดงผลบน Web site หรือต้องแก้ไข Web Site ทุกครั้งที่มีข้อมูล Update ใหม่ๆ
** AS Report ช่วยให้ท่านสร้างรายงานหรือแบบ ฟอร์มเพียงครั้งเดียวทำให้ลดขั้นตอนและค้าใช้จ่าย ในการแก้ไข Web site ได้
* ลดคว ามล่าช้า และยุ่งยากในการแก้ไข รายงาน หรือแบบฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Browser และสามารถ ใช้งานต่อได้ทันที ถ้ามีความยุ่งยากเสียเวลาในการแก้ไขรายงาน หรือแบบ ฟอร์ม ที่อยู่ตามคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรือท่านไม่ ได้อยู่ที่บริษัทฯ หรือต้องใช้เวลานานเพื่อรอคอยผู้ที่จะ มาแก้ไขรายงาน หรือแบบฟอร์มให้แก่ท่าน
** AS Report ทำงานสร้าง ผ่าน Browser ทำให้ ปรับปรุงหรือแก้ไขได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่จำเป็นต้อง ติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆยกเว้น Server ที่เดียว
* เพิ่มความสามารถ สร้างความสวยงาม ให้กับแบบฟอร์ม จากระบบปัจจุบัน ที่คุณมี เช่น จาก DOS , AS400 เป็นต้น เพื่อเพิ่ม ภาพลักษณ์องค์กรในการเผยแพร่เอกสารต่างๆ สู่ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกให้มีความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่ คุณมีอยู่ในระบบปัจจุบันที่ใช้ เช่น Dos , AS400 เป็นต้น หรือระบบใดๆ ก็ตามที่ไม่สามารถสั่งพิมพ์ Logo , รูปภาพ , Barcode หรือ มีปัญหาเกี่ยวกับ ภาษาไทยที่แสดงผลออกมา
** AS Report ช่วย ให้ปัญหาต่างๆเหล่านี้หมดไปได้อย่างง่ายดาย
* เพิ่มความสะดวก และปลอดภัยให้แก่ผู้ ใช้งานในการเรียกรายงานหรือแบบฟอร์ม
** AS Report สามารถให้ท่านกำหนดการมองเห็น หรือเรียกใช้รายงานแยกแต่ละผู้ใช้เพื่อความสะดวก และเพื่อความปลอดภัย
* ลดปัญหาการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง Client ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม Report อื่นๆ หรือมีปัญหาไม่สามารถใช้ได้กับ ระบบ ปฏิบัติการ Windows ของแต่ละ Version ที่เครื่อง Client
** AS Reportทำงานบน Browser IE 6 ได้กับ ทุกระบบปฏิบัติการของ Windows และไม่มีปัญหา เกี่ยวกับการแสดงภาษาไทย
สนใจติดต่อ info@assoftnet.com หรือโทร 028905525(Auto) เพื่อนำเสนอโปรแกรมแบบเต็มระบบ
กลับขึ้นด้านบน
กลับไปหน้าก่อน